Ratujmy Drzewa! - Apelujemy o odrzucenie proponowanych zmian dotyczących drzew w ustawie o ochronie przyrody

Apelujemy o odrzucenie proponowanych zmian dotyczących drzew w ustawie o ochronie przyrody

Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Ministrze,

Resort Środowiska przygotował nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Zakłada ona, m.in., wykreślenie z przepisów krajowych ochrony drzew, wynikającej z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich wycięcie, poniesienia za to opłaty lub kary administracyjnej, w przypadku wycinki bez wymaganej zgody. Planuje się, że to gminy dostaną możliwość (choć nie obowiązek) ustalania takich zasad.  Proponowane zmiany odbiją się negatywnie na polskim krajobrazie i przyrodzie. Wiele działań społeczności lokalnych z ostatnich lat pokazuje, że ludziom los drzew nie jest obojętny, że lepiej im się żyje blisko drzew. Dlatego nowelizacja nie wychodzi naprzeciw prawdziwym potrzebom mieszkańców – a więc większej, a nie mniejszej, ochrony drzew.

To banalna prawda, ale warto przypomnieć, że drzewo rośnie wolno, ale ścina się je szybko, a odtworzenie 100-letniego drzewa trwa dokładnie 100 lat. Drzewa pełnią arcyważne funkcje w środowisku naturalnym i nie tylko. Utrata jednego dużego, dojrzałego drzewa to w skali roku: 561,67 kg więcej dwutlenku węgla w atmosferze, 600 litrów mniej zachowanej wody w kraju nawiedzanym przez susze i 4,5 kg mniej pochłoniętych zanieczyszczeń powietrza. To także zmniejszenie chłodzącego oddziaływania drzew, równego 4-5 klimatyzatorom pracujących 20 godzin na dobę i mniejsze obniżanie temperatury w miastach, co z kolei ma ogromne znaczenie w czasie upałów, na które najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Występowanie drzew bezpośrednio więc przekłada się na nasze zdrowie.

Proponowane w ustawie o ochronie przyrody zmiany dotyczące drzew niosą ze sobą bardzo poważne zagrożenia, dlatego też apelujemy o odrzucenie artykułów 82a-82d i nowelizacji art. 87a ust. 6 oraz nieuchylanie art. 83-87 oraz 88-89.

W związku z przedstawionymi przepisami, w myśl których gminy mają dowolnie ustalać lub NIE zasady wydawania zezwoleń, pobierania opłat i wymierzania kar za wycinanie drzew i krzewów istnieje uzasadnione podejrzenie, że większość gmin, szczególnie małych, wiejskich i miejsko-wiejskich, nie uchwali takich zasad.

Wobec powyższego należy się spodziewać następujących negatywnych skutków nowych regulacji:

  • masowych wycinek drzew, w tym najcenniejszych: najstarszych i największych,
  • spadku dochodów gmin, co spowoduje niższe wydatki na ochronę i polepszanie stanu środowiska, takich jak np. walka z zanieczyszczeniami powietrza,
  • likwidacji społecznej odpowiedzialności inwestorów – obecnie inwestorzy  zasilają kasy gmin, a dokładnie fundusze przeznaczane na inwestycje w ochronę środowiska lub dokonują nasadzeń nowych drzew; przy braku regulacji ich interes i interes publiczny nie będzie w żaden sposób równoważony, a odpowiedzialność za środowisko z nich zdjęta,
  • braku możliwości zareagowania przez społeczność lokalną przeciwko planowanym wycinkom – bo nigdzie nie trzeba będzie ujawniać tych planów,
  • braku wiedzy na temat tego, ile drzew w danej gminie się wycina i niemożność oceny skutków środowiskowych i zaplanowania nasadzeń kompensujących,
  • braku wiedzy i kontroli konserwatorów wojewódzkich nad drzewami wycinanymi na terenach wpisanych do rejestru zabytków – a w wielu przypadkach to założenia krajobrazowe wokół dworków i pałaców, bardzo cenne z przyrodniczego i kulturowego punktu widzenia,
  • powrotu do likwidowania alej, obecnie dość dobrze chronionych,
  • zagrożenia niszczenia na dużą skalę siedlisk chronionych gatunków zwierząt, priorytetowych dla Unii Europejskiej, jak np. pachnicy dębowej,
  • braku rozwiązań alternatywnych dla wycinki drzew – skoro usuwanie drzew nie będzie kosztować, nikt nie będzie szukał sposobów na uniknięcie lub zminimalizowanie takiej wycinki,
  • zagrożenia, że drzewa będą w sposób niekontrolowany wycinane wszędzie – również przez osoby nie będące posiadaczami nieruchomości, czy działającymi w ich imieniu; w takich wypadkach trudno będzie nawet ocenić szkodę, ze względu na brak stawek za wycinkę.

Należy podkreślić, że przeniesienie na gminy regulacji dotyczących wycinek drzew może spowodować niepewność i chwiejność prawa – bo prawo miejscowe łatwo jest zmienić. W ten sposób ochrona drzew będzie zależna od sytuacji politycznej. A wartość środowiskowa drzew jest ponad polityczna, istnieje bez względu na to, kto aktualnie sprawuje rządy. Należy też wskazać, że niejednolite przepisy (różne w różnych gminach) będą się przyczyniać do niepewności prawnej, a to jest niekorzystne również i dla inwestorów.

Dlatego jeszcze raz apelujemy o odrzucenie artykułów 82a-82d i nowelizacji art. 87a ust. 6 oraz nieuchylanie art. 83-87 oraz 88-89, tak aby pozostawiono uchwalone w zeszłym roku przepisy, w istotny sposób doprecyzowujące zasady ochrony drzew i krzewów.

Przeczytaj projekt nowelizacji.

Wyślij apel do Premier i Ministra Środowiska poniżej!

Ratujmy Drzewa!

Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Ministrze,

Resort Środowiska przygotował nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Zakłada ona, m.in., wykreślenie z przepisów krajowych ochrony drzew, wynikającej z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich wycięcie, poniesienia za to opłaty lub kary administracyjnej, w przypadku wycinki bez wymaganej zgody. Planuje się, że to gminy dostaną możliwość (choć nie obowiązek) ustalania takich zasad. Proponowane zmiany odbiją się negatywnie na polskim krajobrazie i przyrodzie. Wiele działań społeczności lokalnych z ostatnich lat pokazuje, że ludziom los drzew nie jest obojętny, że lepiej im się żyje blisko drzew. Dlatego nowelizacja nie wychodzi naprzeciw prawdziwym potrzebom mieszkańców - a więc większej, a nie mniejszej, ochrony drzew.

To banalna prawda, ale warto przypomnieć, że drzewo rośnie wolno, ale ścina się je szybko, a odtworzenie 100-letniego drzewa trwa dokładnie 100 lat. Drzewa pełnią arcyważne funkcje w środowisku naturalnym i nie tylko. Utrata jednego dużego, dojrzałego drzewa to w skali roku: 561,67 kg więcej dwutlenku węgla w atmosferze, 600 litrów mniej zachowanej wody w kraju nawiedzanym przez susze i 4,5 kg mniej pochłoniętych zanieczyszczeń powietrza. To także zmniejszenie chłodzącego oddziaływania drzew, równego 4-5 klimatyzatorom pracujących 20 godzin na dobę i mniejsze obniżanie temperatury w miastach, co z kolei ma ogromne znaczenie w czasie upałów, na które najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Występowanie drzew bezpośrednio więc przekłada się na nasze zdrowie.

Proponowane w ustawie o ochronie przyrody zmiany dotyczące drzew niosą ze sobą bardzo poważne zagrożenia, dlatego też apelujemy o odrzucenie artykułów 82a-82d i nowelizacji art. 87a ust. 6 oraz nieuchylanie art. 83-87 oraz 88-89.

W związku z przedstawionymi przepisami, w myśl których gminy mają dowolnie ustalać lub NIE zasady wydawania zezwoleń, pobierania opłat i wymierzania kar za wycinanie drzew i krzewów istnieje uzasadnione podejrzenie, że większość gmin, szczególnie małych, wiejskich i miejsko-wiejskich, nie uchwali takich zasad.

Wobec powyższego należy się spodziewać następujących negatywnych skutków nowych regulacji:
- masowych wycinek drzew, w tym najcenniejszych: najstarszych i największych,
- spadku dochodów gmin, co spowoduje niższe wydatki na ochronę i polepszanie stanu środowiska, takich jak np. walka z zanieczyszczeniami powietrza,
- likwidacji społecznej odpowiedzialności inwestorów - obecnie inwestorzy zasilają kasy gmin, a dokładnie fundusze przeznaczane na inwestycje w ochronę środowiska lub dokonują nasadzeń nowych drzew; przy braku regulacji ich interes i interes publiczny nie będzie w żaden sposób równoważony, a odpowiedzialność za środowisko z nich zdjęta,
- braku możliwości zareagowania przez społeczność lokalną przeciwko planowanym wycinkom - bo nigdzie nie trzeba będzie ujawniać tych planów,
- braku wiedzy na temat tego, ile drzew w danej gminie się wycina i niemożność oceny skutków środowiskowych i zaplanowania nasadzeń kompensujących,
- braku wiedzy i kontroli konserwatorów wojewódzkich nad drzewami wycinanymi na terenach wpisanych do rejestru zabytków - a w wielu przypadkach to założenia krajobrazowe wokół dworków i pałaców, bardzo cenne z przyrodniczego i kulturowego punktu widzenia,
- powrotu do likwidowania alej, obecnie dość dobrze chronionych,
- zagrożenia niszczenia na dużą skalę siedlisk chronionych gatunków zwierząt, priorytetowych dla Unii Europejskiej, jak np. pachnicy dębowej,
- braku rozwiązań alternatywnych dla wycinki drzew - skoro usuwanie drzew nie będzie kosztować, nikt nie będzie szukał sposobów na uniknięcie lub zminimalizowanie takiej wycinki,
- zagrożenia, że drzewa będą w sposób niekontrolowany wycinane wszędzie - również przez osoby nie będące posiadaczami nieruchomości, czy działającymi w ich imieniu; w takich wypadkach trudno będzie nawet ocenić szkodę, ze względu na brak stawek za wycinkę.

Należy podkreślić, że przeniesienie na gminy regulacji dotyczących wycinek drzew może spowodować niepewność i chwiejność prawa - bo prawo miejscowe łatwo jest zmienić. W ten sposób ochrona drzew będzie zależna od sytuacji politycznej. A wartość środowiskowa drzew jest ponad polityczna, istnieje bez względu na to, kto aktualnie sprawuje rządy. Należy też wskazać, że niejednolite przepisy (różne w różnych gminach) będą się przyczyniać do niepewności prawnej, a to jest niekorzystne również i dla inwestorów.

Dlatego jeszcze raz apelujemy o odrzucenie artykułów 82a-82d i nowelizacji art. 87a ust. 6 oraz nieuchylanie art. 83-87 oraz 88-89, tak aby pozostawiono uchwalone w zeszłym roku przepisy, w istotny sposób doprecyzowujące zasady ochrony drzew i krzewów.

Z poważaniem,

[signature]

5,360 signatures

Podziel się tym ze znajomymi:

   


najnowsze podpisy
5,360Milena MaciejewskaPruszkówMar 23, 2017
5,359Remigiusz OgrodowskiBorówiecMar 22, 2017
5,358Mikołaj MajerzNOWE SkalmierzyceMar 22, 2017
5,357Tomasz KominowskiWschowaMar 21, 2017
5,356Anna GrajewskaMar 20, 2017
5,355Jadwiga KoziukMar 18, 2017
5,354Aleksandra Radołowicz-NieradzikMikołówMar 16, 2017
5,353Łukasz FrąckowiakPoznań Mar 15, 2017
5,352Michał BobrowskiPoznańMar 15, 2017
5,351Joanna MarzeckaPiotrków TrybunalskiMar 14, 2017